0/5 (0/0 Deltaker svar)
Kursbeskrivelse

PKK – Grunnopplæring (60 timer) Gjelder for personer som skal godkjennes som kontrollører etter direktiv 2014/45/ EU Myndighetene stiller krav til obligatorisk grunnopplæring og personlig godkjenning som kontrollører. Opplæringen omfatter 8 seperate module med en tidsramme på 60 timer. Beskrivelse: Opplæringen består av : - Formål med periodisk kontroll - Offentilg forvaltning og reguleringer av betydning for kontrollfunksjonen - Kjøretøyteknologi - Kjøretøytekniske krav - Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy - Praktisk kontrollgjennomføring - Riktig bruk, vedlikehold og kalibrering av kontrollutstyr - IT - applikasjoner Krav til deltager: Bestått fagprøve Alle som skal starte opplæringen for å bli godkjent kontrollør, må ha bestått fagprøve. Det må også leveres politiattest for å dokumentere at personen er skikket for oppgaven. Politiattest må foreligge sammen med bestått kurs for at du skal få tilsendt godkjenning fra Vegdirektoratet. Gjennomføring: Opplæringen er oppdelt i 4 deler, og vil normalt ha en varighet på ca. 4-5 uker. Del.1 E- læring med varighet på ca. 10 timer tilsendes, og må ferdigstilles før fremmøte for del 2. Del.2 Praktisk fremmøte på kurssted for praktisk/teoretisk gjennomgang med varighet på 16 undervisningstimer. (2 dager) Del.3 E- læring med varighet på ca. 10 timer tilsendes, og må ferdigstilles før frammøte for del 4. Del.4 Praktisk fremmøte på kurssted for praktisk/teoretisk gjennomgang med varighet på 24 undervisningstimer. (3dager) Deltageren må ha tilstrekkelig måloppnåelse på den elektroniske opplæring, på praktisk kontrollgjennomføring og på avsluttende prøve.

Kursets formål

Sertifisering av nye kontrollører

Annen informasjon
Dette kurset gjennomføres i : Norwegian
Kursnivå: 1
Forventet kursvarighet: 2 Dager

Det finnes ingen spesielle krav for å delta på dette kurset

Kurs dato
Mai 2020
Kurs starter Kurs slutter Stedsadresse Språk Ledige plasser
2020-05-07 10:00 Tor 2020-05-08 16:30 Fre Promeister Academy Ski
Anolitveien 14, 1400 Ski, Norway
N 0 Registrer
2020-05-11 10:00 Man 2020-05-12 16:00 Tis Promeister Academy Ski
Anolitveien 14, 1400 Ski, Norway
N 1 Registrer
2020-05-19 10:00 Tis 2020-05-20 16:00 Ons Promeister Academy Bergen
Kokstadvegen 23, 5257 Kokstad, Norway
N 1 Registrer
Aug 2020
Kurs starter Kurs slutter Stedsadresse Språk Ledige plasser
2020-08-17 10:00 Man 2020-08-18 16:00 Tis Promeister Academy Ski
Anolitveien 14, 1400 Ski, Norway
N 0 Registrer
2020-08-31 10:00 Man 2020-09-01 16:30 Tis Promeister Academy Bergen
Kokstadvegen 23, 5257 Kokstad, Norway
N 9 Registrer
Okt 2020
Kurs starter Kurs slutter Stedsadresse Språk Ledige plasser
2020-10-01 10:00 Tor 2020-10-02 16:30 Fre Promeister Academy Ski
Anolitveien 14, 1400 Ski, Norway
N 9 Registrer
2020-10-26 10:00 Man 2020-10-27 16:30 Tis Promeister Academy Bergen
Kokstadvegen 23, 5257 Kokstad, Norway
N 9 Registrer
Nov 2020
Kurs starter Kurs slutter Stedsadresse Språk Ledige plasser
2020-11-16 10:00 Man 2020-11-17 16:30 Tis Promeister Academy Ski
Anolitveien 14, 1400 Ski, Norway
N 9 Registrer
;